Preskočiť dostupné kurzy

Dostupné kurzy

  • Cieľom prednášky je oboznámiť študentov fyziky so základnými pojmami astronómie a astrofyziky, súradnicovými sústavami, Slnečnou sústavou, vznikom a vývojom a vlastnosťami hviezd, exoplanét a galaxií.

    Hosťovský prístup: Úvod do astronómie
  • Cieľom prednášky je oboznámiť študentov s konštrukciou astronomických ďalekohľadov, korekciou optických chýb a detektormi svetla v rôznych spektrálnych oboroch.

    Hosťovský prístup: Astronomické prístroje