Prednášky určené pre bakalárov
  • Cieľom prednášky je oboznámiť študentov fyziky so základnými pojmami astronómie a astrofyziky, súradnicovými sústavami, Slnečnou sústavou, vznikom a vývojom a vlastnosťami hviezd, exoplanét a galaxií.

    Hosťovský prístup: Úvod do astronómie