Astronomické prístroje
(APR)

Cieľom prednášky je oboznámiť študentov s konštrukciou astronomických ďalekohľadov, korekciou optických chýb a detektormi svetla v rôznych spektrálnych oboroch.