Slávnostné uvedenie nového ďalekohľadu do činnosti

Vo štvrtok 5. decembra 2013 sa uskutočnilo slávnostné uvedenie do prevádzky nového ďalekohľadu Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach v Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle. Pozorovací pavilón Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach je umiestnený observatóriu, ktoré patrí Vihorlatskej hvezdárni v Humennom a je situované na Kolonickom sedle v Parku tmavej oblohy Poloniny, čo predstavuje oblasť s najlepšími podmienkami na astronomické pozorovania na Slovensku. Park vznikol v roku 2010 a Prírodovedecká fakulta UPJŠ je jedným z jeho signatárov.

Pozorovací pavilón Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach bol vybudovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Výskum v rámci projektu nazvaného Centrum kozmických výskumov: vplyv kozmického počasia – druhá etapa. Vybavený je novým 50cm ďalekohľadom CDK20, teleobjektívom Sigma 2.8/300, CCD kamerami a spektroskopom v hodnote 95-tisíc eur,

Toto nové prístrojové vybavenie výrazne zvýši kvalitu výučby študentov astronómie a astrofyziky na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach zlepší podmienky na vedecký výskum v oblasti výskumu premenných hviezd a extrasolárnych planét na fakulte a umožní študentom pracovať so špičkovou technikoua podieľať sa na vedeckom výskume.

Nový ďalekohľad ponesie meno ŽIGA, na počesť slovenského astronóma Jozefa Žižňovského, ktorý bol veľkým podporovateľom astronómie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ.

Tlačová správa

Foto: Silvia Medová, Pavol Rapavý

NezaradenéPermalink

Pridaj komentár