Kontakt

Adresa:
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Prírodovedecká fakulta UPJŠ,
Jesenná 5
04001 Košice

Tel: +421 55 234 2240 (2241)
Fax: +421 55 6222124

E-mail: stefan.parimucha@upjs.sk

Comments are closed.