Ľudia

Na týchto stránkach môžete nájsť informácie o učiteľoch, študentoch ako aj absolventoch astronómie a astrofyziky na PF UPJŠ v Košiciach

Učitelia - informácie o interných a externých učiteľoch

Študenti - informácie o aktuálnych študentoch

Absolventi - zoznam absolventov astronómie a astrofyziky

Comments are closed.