Slávnostné uvedenie nového ďalekohľadu do činnosti

Vo štvrtok 5. decembra 2013 sa uskutočnilo slávnostné uvedenie do prevádzky nového ďalekohľadu Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach v Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle. Pozorovací pavilón Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach je umiestnený observatóriu, ktoré patrí Vihorlatskej hvezdárni v Humennom a je situované na Kolonickom sedle v Parku tmavej oblohy Poloniny, čo predstavuje oblasť s najlepšími podmienkami na astronomické pozorovania na Slovensku. Park vznikol v roku 2010 a Prírodovedecká fakulta UPJŠ je jedným z jeho signatárov. Pozorovací pavilón Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach bol vybudovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Výskum v rámci projektu nazvaného … Pokračovať ...

Posted in Nezaradené | Leave a comment

Otvorenie nového 50cm ďalekohľadu

Pozývame Vás na slávnostne uvedenie do prevádzky nového 50 cm ďalekohľadu, ktoré sa uskutoční 5. decembra 2013 o 14:00  na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle.

Posted in Nezaradené | Leave a comment

Pozorovacie praktikum

Od 21.11 do 24.11.2013 sa uskutoční pre všetkých záujemcov pozorovacie praktikum na Astronomickom observatóriu Kolonické sedlo. Počas praktika bude možnosť využiť našu pozorovaciu techniku (50cm ďalekohľad, Teleobjektív Sigma, CCD kamery a spektroskop) ako aj techniku Vihorlatskej hvezdárne. Praktikum je zamerané hlavne na oboznámenie sa so základnými pozorovacími metódami a postupmi ako so základným spracovaním napozorovaných dát. Bližšie informácie pre zájemcov poskytuje Š. Parimucha.

Posted in Nezaradené | Leave a comment