Prednášky

Odporúčaný rok: 2. rok bakalárskeho štúdia
Úvod do astronómie Štefan Parimucha
Štruktúra a evolúcia vesmíru Rudolf Gális

 

Odporúčaný rok: 3. rok bakalárskeho štúdia
Základy astrofyziky Rudolf Gális
Praktikum z astronómie Marek Husárik

 

Odporúčaný rok: 1. rok magisterského štúdia
Astronomické prístroje Štefan Parimucha
Nebeská mechanika I Štefan Parimucha
Nebeská mechanika II Ľuboš Neslušan
Premenné hviezdy a dvojhviezdy Štefan Parimucha
Galaktická a extragalaktická astronómia Štefan Parimucha
Teoretická astrofyzika I Rudolf Gális
Teoretická astrofyzika II Rudolf Gális
Počítačová astrofyzika Štefan Parimucha
Praktikum z astrofyziky I Július Koza
Praktikum z astrofyziky II Emil Kundra
Fyzika Slnka Aleš Kučera
Medziplanetárna hmota Ján Svoreň
Letná prax z astrofyziky

 

Odporúčaný rok: 2. rok magisterského štúdia
Extrasolárne planéty Štefan Parimucha
Kozmológia Rudolf Gális
Špeciálny seminár
Astronómia Rudolf Gális

Comments are closed.