Rozvrh

Aktuálny rozvrh na zimný semester na šk. rok 2012/13:

Utorok 9:50 - 11:20 Počítačová astrofyzika
12:35 - 14:05 Premenné hviezdy
12:35 - 14:05 Astronómia
14:25 - 15:55 Základy CCD astronómie
Streda 10:45 - 12:15 Kozmológia
13:30 - 15:00 Teoretická astrofyzika II
15:20 - 16:50 Teoretická astrofyzika II - cvičenie
Piatok 8:55 - 11:10 Nebeská mechanika II - (blokovo 21.9. 28.9., 5.10., 26.10.,
9.11., 23.11. a 7.12)
11:40 - 12:25 Nebeská mechanika II - cvičenie
8:55 - 11:10 Fyzika Slnka - (blokovo 12.10., 19.10., 2.11., 16.11.,
30.11., 14.12. a 21.12)

 

Comments are closed.