Záverečné práce

Práce, na ktoré sú zapisaní študenti:

Názov: Zmeny jasnosti asteroidov
Typ: Bakalárska práca
Vedúci: Ján Svoreň
Prihlásený študent/ka: Radka Vašková
Ukončenie: 2012

Aktuálne voľné práce:

 

Comments are closed.